In 1386 stichtten de Meerseniers een godshuis voor verarmde leden van hun ambachten
Open Monumentendag in Antwerpen - Uitstap Antwerpen - Carolien Coenen
Creative Commons License