Al de afbeeldingen zijn metaforen die in verband staan met het water
Open Monumentendag 2005 in Bornem - Uitstap Bornem - Carolien Coenen
Creative Commons License