Een tweede koepel, als het ware
Open Monumentendag 2005 in Bornem - Uitstap Bornem - Carolien Coenen
Creative Commons License