De machtige vestiging aan de Rijn is sinds de Pruissische tijd niet veel veranderd
Konrad-Adenauer-Ufer 12, 56068 Koblenz, Duitsland
Roadtrip door Duitsland - 17 mei 2012 - Uitstap Duitsland 17mei2012 - Carolien Coenen
Creative Commons License