De collegiale kerk St.-Castor werd in 817-836 gebouwd op de plek waar een vroegchristelijke kerk had gestaan
Basilika St. Castor, Kastorhof, Koblenz, Duitsland
Roadtrip door Duitsland - 17 mei 2012 - Uitstap Duitsland 17mei2012 - Carolien Coenen
Creative Commons License