Het Verdrag van Verdun verdeelde het Karolingische Rijk onder de drie zonen van Lodewijk I de Vrome
Basilika St. Castor, Kastorhof, Koblenz, Duitsland
Roadtrip door Duitsland - 17 mei 2012 - Uitstap Duitsland 17mei2012 - Carolien Coenen
Creative Commons License