Maar er is altijd nog wel plek voor een snoepje!
Pizzeria da Paolo, Rue du Lac 3, 1207 Genève, Suisse
Geneva fair 2017 - Uitstap Genevafair2017 - Carolien Coenen
Creative Commons License