Wie vroeger een Mariabeeldje aan zijn gevel hing, mocht een lantaarn aan die gevel bevestigen
Nederkouter, 9000 Gent
Gentse Feesten - Bierwandeling en Nocturne Sint-Baafsabdij - Uitstap GentseFeesten2009 25juli2009 - Carolien Coenen
Creative Commons License