Kano varen op de Grote Nete ter gelegenheid van het 40 jaar huwelijk van Juul en Katrien