Op de spits van het Belfort staat Mercurius te blinken
Kortrijk - Uitstap Kortrijk - Carolien Coenen
Creative Commons License