Staple Inn
Staple Inn, United Kingdom‎
Gray's Inn, Lincoln's Inn en Lincoln's Inn Fields - Uitstap London 27februari2009 LincolnsInn - Carolien Coenen
Creative Commons License