Ferdinand Tietz verfraaide het centrale timpaan met Pomona, Venus, Apollo en een aantal engelen
Kurfürstliches Palais, Konstantinplatz, Trier, Duitsland
Trier - 22 juli 2011 - Uitstap Trier 22juli2011 - Carolien Coenen
Creative Commons License