Ivoren tafel met een relikwieprocessie uit Konstantinopel (5de eeuw)
Dom St. Peter, Trier, Duitsland
Trier - 23 juli 2011 - Uitstap Trier 23juli2011 - Carolien Coenen
Creative Commons License