Sinds de voltooiing van de opgravingswerkzaamheden in 1994 zijn de resten van deze Romeinse baden te bezoeken
Viehmarktthermen, Trier, Duitsland
Trier - 24 juli 2011 - Uitstap Trier 24juli2011 - Carolien Coenen
Creative Commons License