De pastorij vlak naast de kerk is helemaal overwoekerd met klimop
Strijdvaardige Tine en de Dominikanerkirche - Wenen 18-08 Dominikanerkirche - Carolien Coenen
Creative Commons License