In de Kapitulská straat staan er jammer genoeg heel wat vervallen huizen
Kapitulská 1-3, 811 01 Bratislava, Slowakije
Bratislava - 30 mei 2014 - WenenBratislava 30mei2014 - Carolien Coenen
Creative Commons License