De Katedrála svatého Martina aka de Saint Martin's Cathedral
Panská 26, 811 01 Bratislava, Slowakije
Bratislava - 30 mei 2014 - WenenBratislava 30mei2014 - Carolien Coenen
Creative Commons License