Het museum bevat een schat een schitterende voorwerpen uit vervlogen tijden
Römisch-Germanisches Museum - Keulen 30oktober2005 RomischGermanischesMuseum - Carolien Coenen
Creative Commons License