Graftombe van Flavius Bassusm, voorgesteld als een galopperende ruiter
Römisch-Germanisches Museum - Keulen 30oktober2005 RomischGermanischesMuseum - Carolien Coenen
Creative Commons License