Licht en schaduw wisselen mekaar af in de prachtige pandgangen
Abdij van 't Park in Heverlee - Leuven AbdijvanhetPark - Carolien Coenen
Creative Commons License