De oostelijke pandgang werd door bouwmeester van Bullenstraten voorzien van een laatgotisch kruisrib- en stergewelf met elegante renaissancesluitstenen.
Abdij van 't Park in Heverlee - Leuven AbdijvanhetPark - Carolien Coenen
Creative Commons License